ÁLLÁSHIRDETÉS KÖZMŰVELŐDÉSI REFERENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

SÁRKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet

KÖZMŰVELŐDÉSI REFERENS
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő. (Heti 20 óra.)

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8144 Sárkeszi, Petőfi S. u. 45.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Közművelődési, közösségi feladatok ellátása, rendezvények, programok, foglalkozások szervezése és lebonyolítása;
 • A rendezvényekkel kapcsolatos reklámozási anyagok elkészítése és elkészíttetése;
 • A községben működő civil szervezetek munkájának koordinálása, segítése;
 • Községi könyvtár működtetése;
 • Irodai feladatok ellátása;
 • Adatszolgáltatások, adminisztrációs és nyilvántartási feladatok elvégzése;
 • Az önkormányzat közösségi felületeinek kezelése.

Illetmény és juttatások: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelő bérezés.

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 3 éves hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • könyvtár-művelődésszervező végzettség,
 • rendezvényszervező szakképesítés,
 • közművelődési munkatárs képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. április 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • személyesen, az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal Sárkeszi Kirendeltségén (8144 Sárkeszi, Petőfi S. u. 45.) ügyfélfogadási időben történő leadással.
 • elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre történő megküldéssel.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatban érdeklődni lehet a +36-20-958-0226-os telefonszámon.

A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Falugondnok

SÁRKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8144 Sárkeszi, Petőfi Sándor utca 45. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények feladatairól szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, és a fenntartó Szakmai Programja alapján. Óvodás és iskolás korú gyermekek szállítása. Igény szerint egészségügyi intézménybe szállítás, hivatalos ügyek intézésének segítése, közösségi programok szervezésében való részvétel, önkormányzati gépjármű vezetése. Közreműködés a közfoglalkoztatott dolgozók munkájának irányításában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,
 • Gépjármű vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása 1 éven belül
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középfokú képesítés, egészségügyi, szociális végzettség,
  • 9 személyes gépjármű vezetésében szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  • Empátia,
  • Jó szintű kommunikációs készség,
  • Kiváló szintű szociális érzékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről
  • B kategóriás jogosítvány másolata
  • Nyilatkozat a falu- és tanyagondnoki tanfolyam elvégzésének vállalásáról
  • Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi elismeréséhez hozzájárul.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőhegyi László nyújt, a +36-20-958-0226 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Kőhegyi László részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kinevezéskor a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

Igazgatási ügyintéző

AZ ÚRHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű GYES időtartamáig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8144 Sárkeszi, Petőfi Sándor utca 45. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 14. Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok: A képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása. Szociális igazgatási feladatok ellátása, gyermekvédelmi ügyek döntésre történő előkészítése, hagyatéki ügyek intézése. Iktatási, irattározási, postázási feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A jegyző hatáskörébe tartozó igazgatási, hatósági ügyek intézése.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a 48.000.-Ft illetményalap, cafeteria juttatás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigazgatásban szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti formában meghatározott fényképes önéletrajz.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi (hatósági) bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány a kinevezésig beszerzésre kerül.
 • Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázati eljárásban részt vevők által történő megismeréséhez
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy - nyertes pályázat esetén - a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85. §-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor vele szemben nem áll fenn,

A munkakör pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton dr. Pahola Tünde részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Adóügyi ügyintéző

AZ ÚRHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8142 Úrhida, Kossuth utca 66. .

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek döntésre való előkészítése, ellenőrzése, adók módjára történő behajtások. Méltányossági kérelmek ügyintézése. ASP adó szakrendszer kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a 48.000.-Ft illetményalap, cafeteria juttatás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formában meghatározott fényképes önéletrajz.
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány a kinevezésig beszerzésre kerül.
  • Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázati eljárásban részt vevők által történő megismeréséhez.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy - nyertes pályázat esetén - a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja.
  • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85. §-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor vele szemben nem áll fenn.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Dr. Pahola Tünde részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenségének a jogát fenntartja.