Igazgatási ügyintéző

ÚRHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
igazgatási ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A helyi önkormányzat képviselő-testülete
és szervei önkormányzati hatósági, továbbá a jegyző hatáskörébe tartozó
államigazgatási hatósági ügyek döntéshozatalra történő előkészítése. Az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint végrehajtási rendeletei, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és
végrehajtási rendelete, Sárkeszi Község Önkormányzat képviselő-testületének a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról
szóló rendelete alapján benyújtott kérelmekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása.
Nyilvántartások vezetése, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése,
ügyfélszolgálati feldatok ellátása. A képviselő-testület és szervei működéséhez
kapcsolódó jegyzőkönyvvezetői és egyéb adminisztratív feladatok ellátása. A polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
KCR rendszer vezetése. Iktatással, iratkezeléssel és postázással kapcsolatos
feladatok teljeskörű ellátása. A polgármester titkársági feladatainak ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

FEOR besorolás: 3910 Egyéb ügyintéző

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági
jogalkalmazási
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott
időtartamú, heti 40 óra, teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Sárkeszi Petőfi S. u. 45.

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény
rendelkezései az irányadóak.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony
létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi
tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
Az álláshely határozott időre, GYES
időtartamáig szóló foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat benyújtható postai úton az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldéssel (8142 Úrhida, Kossuth u. 66.), vagy elektronikus úton a
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
dr. Pahola Tünde jegyző nyújt a 22-443-502, vagy a 22-364-514-es telefonszámon.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
Középfok - szakképzettség, Általános programok és képzések, m.n.s., a 29/2012. (III.
7.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. vagy 14. pontja szerinti szakképzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B


Egyéb pályázati előnyök:
- ASP szakrendszer ismerete
- Közigazgatási alapvizsga/szakvizsga
- Anyakönyvi szakvizsga
- Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- Motivációs levél
- Fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- Adatkezelési nyilatkozat
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.18. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt. A pályázat
kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.21. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.01.