ÁLLÁSHIRDETÉS KÖZMŰVELŐDÉSI REFERENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Sárkeszi Község Önkormányzata a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) alapján pályázatot hirdet közművelődési referens munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkajogviszony, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8145 Sárkeszi, Petőfi S. u. 45.

 

A munkakörbe tartozó feladatok: Művelődésszervezői feladatok ellátása, programok, rendezvények szervezése, bonyolítása, pályázatok figyelésével, előkészítésével, elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Munkabér és egyéb juttatások: A munkabér megállapítására és a juttatásokra a Mt. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret
 • felhasználói szintű internet alkalmazás
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • művelődésszervezés (rendezvényszervezés) terén szerzett szakmai tapasztalat
 • középfokú közművelődési szakképesítés vagy megszerzésének vállalása
 • pályázatírással/lebonyolítással kapcsolatos tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány

 

Elvárt kompetenciák:

 • rugalmasság,
 • kitartás,
 • önálló munkavégzés
 • kezdeményezőkészség
 • jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló oklevél másolata
 • szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló irat

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: Elbírálás után azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőhegyi László nyújt, a +36 20 958-0226-os  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a pályázatoknak a  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre történő megküldésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja!

Falugondnok

SÁRKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8144 Sárkeszi, Petőfi Sándor utca 45. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények feladatairól szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, és a fenntartó Szakmai Programja alapján. Óvodás és iskolás korú gyermekek szállítása. Igény szerint egészségügyi intézménybe szállítás, hivatalos ügyek intézésének segítése, közösségi programok szervezésében való részvétel, önkormányzati gépjármű vezetése. Közreműködés a közfoglalkoztatott dolgozók munkájának irányításában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,
 • Gépjármű vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása 1 éven belül
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középfokú képesítés, egészségügyi, szociális végzettség,
  • 9 személyes gépjármű vezetésében szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  • Empátia,
  • Jó szintű kommunikációs készség,
  • Kiváló szintű szociális érzékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről
  • B kategóriás jogosítvány másolata
  • Nyilatkozat a falu- és tanyagondnoki tanfolyam elvégzésének vállalásáról
  • Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi elismeréséhez hozzájárul.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőhegyi László nyújt, a +36-20-958-0226 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Kőhegyi László részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kinevezéskor a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

Igazgatási ügyintéző

AZ ÚRHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű GYES időtartamáig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8144 Sárkeszi, Petőfi Sándor utca 45. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 14. Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok: A képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása. Szociális igazgatási feladatok ellátása, gyermekvédelmi ügyek döntésre történő előkészítése, hagyatéki ügyek intézése. Iktatási, irattározási, postázási feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A jegyző hatáskörébe tartozó igazgatási, hatósági ügyek intézése.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a 48.000.-Ft illetményalap, cafeteria juttatás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigazgatásban szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti formában meghatározott fényképes önéletrajz.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi (hatósági) bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány a kinevezésig beszerzésre kerül.
 • Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázati eljárásban részt vevők által történő megismeréséhez
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy - nyertes pályázat esetén - a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85. §-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor vele szemben nem áll fenn,

A munkakör pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton dr. Pahola Tünde részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Adóügyi ügyintéző

AZ ÚRHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8142 Úrhida, Kossuth utca 66. .

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek döntésre való előkészítése, ellenőrzése, adók módjára történő behajtások. Méltányossági kérelmek ügyintézése. ASP adó szakrendszer kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a 48.000.-Ft illetményalap, cafeteria juttatás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formában meghatározott fényképes önéletrajz.
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány a kinevezésig beszerzésre kerül.
  • Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázati eljárásban részt vevők által történő megismeréséhez.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy - nyertes pályázat esetén - a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja.
  • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85. §-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor vele szemben nem áll fenn.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Dr. Pahola Tünde részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenségének a jogát fenntartja.