2020. évi rendeletek

1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról szóló 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

4/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról

5/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

6/2020. (V.25.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2013. (VII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 1/2019.(II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról

8/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról

9/2020. (VIII.11.) önkormányzati rendelet a falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó alapellátási és egyéb szolgáltatási feladatokról

10/2020. (VIII.11.) önkormányzati rendelete a szociális alapszolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

11/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról szóló 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről szóló 15/2017 (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről

15/2020. (X.20.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 4/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 14/2020. (IX.28.) önkormányzati rendeletmódosításáról

17/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

18/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 4/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról szóló 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Related Articles