Falugondnok pályázat

Sárkeszi Község Önkormányzata 

                        

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

Falugondnok 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8144 Sárkeszi, Petőfi Sándor utca 45. . 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények feladatairól szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, és a fenntartó Szakmai Programja alapján. Óvodás és iskolás korú gyermekek szállítása. Igény szerint egészségügyi intézménybe szállítás, hivatalos ügyek intézésének segítése, közösségi programok szervezésében való részvétel, önkormányzati gépjármű vezetése. Közreműködés a közfoglalkoztatott dolgozók munkájának irányításában. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános, 
 • Gépjármű vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
 • B kategóriás jogosítvány, 
 • Magyar állampolgárság 
 • Cselekvőképesség 
 • Büntetlen előélet 
 • Falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása 1 éven belül 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, egészségügyi, szociális végzettség, 
 • 9 személyes gépjármű vezetésében szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

Elvárt kompetenciák: 

 • Empátia, 
 • Jó szintű kommunikációs készség, 
 • Kiváló szintű szociális érzékenység, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz 
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről 
 • B kategóriás jogosítvány másolata 
 • Nyilatkozat a falu- és tanyagondnoki képzés elvégzésének vállalásáról 
 • Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata 
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőhegyi László nyújt, a +36-20-958-0226 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

  • Postai úton, a pályázatnak a Sárkeszi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8144 Sárkeszi, Petőfi Sándor utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/380-3/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok. 
  • Elektronikus úton Kőhegyi László részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester bírálja el. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kinevezéskor a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 21. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

  • Sárkeszi Község Önkormányzat Honlapja - 2021. május 31.
  • Nádasdladány Község Önkormányzat Honlapja - 2021. május 31.
  • Úrhida Község Önkormányzat Honlapja - 2021. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2021. május 31.

Sárkeszi, 2021. május 31. 

                                                                                     Sárkeszi Község Önkormányzata

Related Articles