Helyi iparűzési adó devizában történő megfizetés

Tisztelt Adózók!

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.


Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek a bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. 

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi
iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által az önkormányzat részére e célból nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

 

A számla mentes a kincstári díj fizetés alól, valamint a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény szerint korlátozott rendeltetésű fizetési számlának minősül. Ennek megfelelően a számlán végrehajtott fizetési művelet nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illeték fizetésikötelezettséget. 

 

Az önkormányzat részére megnyitott számla adatai:

 

Önkormányzat neve: Sárkeszi Község Önkormányzat

Számla száma: 10029008-00004880-02120012

Számla IBAN száma: HU78 1002 9008 0000 4880 0212 0012

 

FONTOS, hogy deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.

SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

 

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.
Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja az önkormányzat számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani!

 

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

 

Sárkeszi, 2023. január 19. 

 

Dr. Pahola Tünde

          jegyző

Related Articles