TÁJÉKOZTATÓ  a kedvezményes rezsicsökkentett gázár igénybevételének feltételeiről és módjáról

TÁJÉKOZTATÓ 

a kedvezményes rezsicsökkentett gázár igénybevételének feltételeiről és módjáról

Tisztelt Lakosok!

A Kormány 2022. szeptember 9-én módosította az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Korm. rendelet).

A módosítás következtében a többgenerációs együtt élő családok kedvezményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyiben az adott ingatlanban több rendeltetési egység található és egy mérőóra van felszerelve.

A módosítás értelmében a kérelmezett ingatlan esetében a következő feltételeknek kell megfelelni:

- az ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlan,

- az ingatlanon belül több, de legfeljebb négy – tehát 2-4 - önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található.

Az OTÉK rendeltetési egységekre vonatkozó meghatározása:

 „105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a)a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b)a főzést, mosogatást és az étkezést,

c)a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d)az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszertárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése)."

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére. Ezért célszerű a hatósági bizonyítványt annak kérelmeznie, aki az egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll. (Akinek a nevére a földgáz számla szól!)

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Korm. rendelet 7/A. § (7) bekezdése alapján, ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Amennyiben a jelzés alapján induló eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy az ingatlanban a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a jogszabály 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

A hatósági bizonyítvány igényléséhez kérelem Sárkeszi Község honlapjáról letölthető és az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal Sárkeszi Kirendeltségén kérhető. A kérelmet benyújtani személyesen, ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatalban, vagy postai úton az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal Sárkeszi Kirendeltség, Sárkeszi, Petőfi S. u. 45. sz. alatti címre történő megküldésével lehet.

Sárkeszi, 2022. 09. 14.

 

 

                                                                                                                            dr. Pahola Tünde

           jegyző 

Related Articles